Autisme werkt wel! Samen!

1. Carroussel - pagina over autisme - 980x400_01

Mensen met autisme hebben diverse problemen op de arbeidsmarkt. Twee pijlers tot succes: open houding van onderwijsprofessionals en werkgevers én versterking van persoonlijke ontwikkeling en zelfmanagement van betrokkene.  Iedereen heeft baat bij toegankelijke ondersteuning en hulpmiddelen op maat.

Cijfers die aangeven hoeveel mensen met autisme in ons land een betaalde baan hebben, zijn niet waterdicht. Wetenschappers gaan uit van een kwart van de mensen die de diagnose hebben gekregen. Maar er is weinig onderzoek dat mensen met autisme over een langere periode volgt. Dat betekent dat ze tijdens een peiling of onderzoek wel een baan hebben, maar dat ze die kort daarna alweer kwijt kunnen zijn. Bovendien is aannemelijk dat een grote groep mensen werkt zonder dat ze weten dat ze autisme hebben. Bij hen komt de diagnose óf op latere leeftijd óf helemaal niet. Het risico dat er autisme gerelateerde problemen ontstaan tijdens studie of werk die niet adequaat worden opgelost, neemt dan toe. Tijdens opleidingen kan dat onnodig schooluitval veroorzaken. En in werksituaties kan het leiden tot bijvoorbeeld een burn-out of ontslag. Zonde, want daardoor ontstaat persoonlijke schade en gaat talent voor de arbeidsmarkt verloren.

Het vergt enige investering van werkgever of opleider én van de werknemer met autisme. Een open houding van beide kanten en, zeker in het begin, een wat intensiever contact zorgt ervoor dat eventuele problemen op de werkvloer (of opleiding) vroeg in beeld komen en samen opgelost kunnen worden. Vaak zijn er kleine aanpassingen nodig aan de werkplek en begeleiding is lang niet altijd nodig. Wel zijn mensen met autisme kwetsbaar tijdens veranderingen en overgangen naar nieuwe situaties. Door daar oog voor te hebben en wat extra hulp te bieden, kunnen mensen met autisme in hun kracht blijven functioneren. Daarover meer op deze website.