Op school

Tips voor leerlingen en onderwijsprofessionals: hoe haal je succesvol de eindstreep in het beroepsonderwijs?

Van school naar werk

De stap van opleiding naar werk is groot. Gedegen voorbereiding is voor werkzoekenden met autisme extra belangrijk!

Op het werk

Investeer en bereik meer.
Zoeken naar de juiste match is een gezamenlijk proces van de werknemer en de werkgever.

Vanuit autisme bekeken biedt gesprekshulp voor op het werk

Autisme beïnvloed het dagelijks leven, zo ook de werksituatie van mensen met autisme. Maar hoe maak je autisme bespreekbaar op het werk? Het blijkt vaak lastig om concreet te maken wat het functioneren versterkt of belemmert. Als hulpmiddel ontwikkelde Vanuit autisme bekeken in nauwe samenwerking met mensen met autisme en hun gesprekspartners de gesprekshulp werk. De gesprekshulp is een online vragenlijst om te komen tot concrete gesprekspunten die kunnen dienen als gespreksleidraad met leidinggevenden, bedrijfsartsen of collega’s. In de vragenlijst…

Read More

16 MAART SYMPOSIUM AUTISME EN WERK IN EINDHOVEN

Meer informatie vind je hier Willem van Spaendonck neemt voor de tweede keer het initiatief om werkgevers en mensen met autisme met elkaar in contact te brengen. Deze keer in samenwerking met Fontys en ChangeCreators. Verschillende partners van De Normaalste Zaak zijn aanwezig tijdens het symposium of leveren een bijdrage aan de middag. Locatie Seats to meet, Strijp S Datum: 16 maart 2016, van 13.00 – 18.00 uur

Read More

Philips start een nieuw leerwerktraject voor mensen met autisme

Philips gaat in samenwerking met o.a. DAF en ASML een nieuwe opleiding Ethical Hacking opzetten. Het initiatief wil het mes aan twee kanten laten snijden. Veiligheid in de ICT is een belangrijk issue in de wereld van de high tech. Cybercriminaliteit neemt toe en daar willen bedrijven zich tegen wapenen. Tegelijkertijd zoeken bedrijven onder druk van de Quotumregeling naar werknemers die meetellen voor de zogeheten garantiebanen. Daarom is de opleiding met daar aan gekoppeld een baan exclusief bedoeld voor mensen…

Read More

Pilot ‘Autismetalent benutten’ Fontys Hogeschool van start

Fontys Hogeschool gaat jongeren met autisme intensief begeleiden vanaf hun stage, afstuderen, solliciteren tot en met de eerste periode van hun eerste baan. De verwachting is dat jongeren met autisme door deze begeleiding een kwetsbare periode beter kunnen overbruggen, minder snel uitvallen en beter hun eigen plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt. De pilot ‘Autismetalent benutten’ is een initiatief van Fontys Hogeschool ICT en Hogeschool Engineering en de gemeente Eindhoven in samenwerking met Vanuit autisme bekeken. Het aantal studenten met autisme…

Read More