Philips gaat in samenwerking met o.a. DAF en ASML een nieuwe opleiding Ethical Hacking opzetten. Het initiatief wil het mes aan twee kanten laten snijden. Veiligheid in de ICT is een belangrijk issue in de wereld van de high tech. Cybercriminaliteit neemt toe en daar willen bedrijven zich tegen wapenen. Tegelijkertijd zoeken bedrijven onder druk van de Quotumregeling naar werknemers die meetellen voor de zogeheten garantiebanen. Daarom is de opleiding met daar aan gekoppeld een baan exclusief bedoeld voor mensen die vallen onder het doelgroepregister. In gewone mensentaal is het initiatief vooral op zoek naar mensen met Autisme en affiniteit met ICT. Een Wajong status strekt tot aanbeveling. Op de website www.ethisch-hacker.nl kunnen mensen die interesse hebben zich aanmelden. Voor verwijzers (mensen die werken voor een gemeente, het UWV of een zorginstelling) is een speciale bijeenkomst gepland op 27 januari a.s. van 10.00-12.00 uur bij de Soulkitchen op Strijp S in Eindhoven.