Over ons

Meer, beter en bestendiger werk voor mensen met autisme; met dat doel lanceerden Start Foundation en het Fonds Psychische Gezondheid in 2011 het programma Autisme en Werk. Acht projecten kregen binnen dit programma financiering om op hun eigen gebied drempels te slechten op weg naar werk. De opbrengsten uit deze projecten bieden onder andere oplossingen voor problemen tijdens studie en stage, het maken van specifieke competentiematches, preventie van uitval op het werk en het vergroten van kennis, begrip en begeleiding op de werkplek. Als we erin slagen om anderen met deze ervaringen aan de slag te laten gaan, bewandelen mensen met autisme in de toekomst de weg van opleiding naar passend werk met meer succes.

Op deze website vind je de resultaten van deze projecten en de producten en diensten die zij hebben opgeleverd. Het programma Autisme en Werk is afgesloten. Autisme werkt wel gaat door want we zijn op de goede weg, maar er blijft nog veel terrein te winnen.

Start Foundation zoekt altijd naar nieuwe wegen om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor mensen met minder kansen. Zo ook voor mensen met autisme. We richten ons op duurzame arbeidsdeelname. Vertrekpunt is steeds ‘zo gewoon mogelijk’ en het benutten van ‘competentiematches’. Innovaties waarmee we kunnen zorgen dat werkzoekenden/ werknemers én werkgevers meer in de ‘drivers-seat’ plaatsnemen en zelf projectverantwoordelijkheid dragen, hebben onze focus. De kennis en inzichten die we daarbij verkrijgen, maken we beschikbaar.

Wil je weten hoe het Fonds Psychische Gezondheid verder gaat met het onderwerp ‘autisme en werk’? Klik dan hier.