Tips voor onderwijsprofessional

2. Grote afbeelding voor de pagina over 'op school' 980x400Tips voor onderwijsprofessional

 • Streef naar een schoolklimaat waarin diversiteit de norm is en waarin het ‘veilig’ is om te zeggen dat je autisme hebt.
 • Neem de tijd om een student met autisme te leren kennen en ga de dialoog aan.
 • Elke student met autisme is anders. Lukt het niet om een probleem op de ‘normale’ manier op te lossen, probeer het dan eens op een andere wijze. Geef niet te snel op. Probeer vooral te achterhalen welk probleem achter het gedrag van de student schuilt.
 • Wees alert tijdens veranderingen, bijvoorbeeld tijdens het begin van een nieuw schooljaar of een stage. Studenten met autisme zijn dan vaak erg kwetsbaar.
 • Gebruik de tijdens de intake verkregen informatie om, samen met de student, een individueel begeleidingsplan op te stellen.
 • Formuleer een helder ondersteuningsbeleid voor studenten met autisme dat bij iedereen op school bekend is. Laat een student niet afhankelijk zijn van de welwillendheid van één docent.
 • Zet relevante informatie over een student –  bijvoorbeeld over zijn leerstijl of eventuele achterstanden – systematisch in een dossier. Zorg dat iedereen die met de student te maken heeft dit kan aanvullen en raadplegen.
 • Organiseer deskundigheidsbevordering voor docenten. Voor het succesvol begeleiden van studenten met autisme is kennis over de aandoening belangrijk. Ook een goede attitude is onontbeerlijk:  open, niet oordelend, geduldig en flexibel.
 • Betrek de ouders van de student bij de begeleiding. Zij zijn de experts van hun kind.
 • Veel studenten met autisme kunnen hulp gebruiken bij het (leren) plannen en organiseren.

Handige links 

 • Kennisbevordering handicap + studie heeft een digitale expertise module ontwikkelt over het autismevriendelijk maken van de leeromgeving. In ca. 45 minuten leert u alles over de belemmeringen die een student met autisme ervaart in de verschillende leeromgevingen en krijgt u daarvoor oplossingen aangereikt in de vorm van quick wins en ideale situaties. Kijk op www.expertisemodule.nl voor een korte demonstratie. Voor informatie over prijs en leveringsvoorwaarden neemt u contact op met nelleke.denboer@handicap-studie.nl

 • Zelfmanagementtraining HAN Seneca, het expertisecentrum voor sport, arbeid en gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, heeft een training ontwikkelt voor studenten met autisme waarin vaardigheden als solliciteren en communiceren wordt aangeleerd. Binnen de training kunnen ook studiemaatjes worden ingezet. Er is een handboek beschikbaar voor studenten met autisme en trainers en een brochure voor studieadviseurs. Voor meer informatie sarah.detaille@han.nl – Handleiding voor studenten met autisme – Handleiding voor trainers – Brochure voor studiebegeleiders
 • Expertisecentrum 
  Op de website van het expertisecentrum handicap + studie staan veel tips over de begeleiding van studenten met autisme. www.handicap-studie.nl/autisme

 • KompASS voor studiesucces
  Wegwijzer voor begeleiders en docenten van studenten met autisme. Het boekje is te bestellen via www.garant.be. Prijs € 13,90.
 • Studiecoaches
  Het Netwerkhuis en Fontys Hogeschool ICT Eindhoven organiseren een pilot project studieondersteuning voor studenten met een vorm van autisme. In het project krijgen senior vrijwilligers een korte intensieve training om deze studenten te begeleiden.