Onderzoeken

 • De impact van het programma Autisme en Werk
  In 2011 nam Start Foundation het initiatief om samen met Fonds Psychische Gezondheid het projectenprogramma ‘Autisme en Werk’ te starten. Belangrijkste doel: verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met autisme. Medio april 2014 is het  programma na drie jaar afgelopen. In het onderzoek valt te lezen wat er is bereikt en welke lessen te trekken zijn voor de toekomst.
 • Projectevaluatie Focus op Werk
  Vanuit GGz Eindhoven en de Kempen hebben het Centrum Autisme Volwassenen en het Centrum Promenzo deelgenomen aan het programma Autisme en Werk met het project Focus op Werk. Hoofddoel is het bevorderen van behoud van werk c.q. het verlagen van de kans op uitval in werksituaties van werknemers met autisme. De kern van het project is een mix van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en hulpverlening vanuit een multidisciplinair team.  De projectevaluatie is een kwalitatief verkennende studie naar de resultaten van het begeleidingsmodel, de effectiviteit en de succes- en faalfactoren.
 • Participeren met een autisme spectrum stoornis
  Dit rapport is een verslag van zes deelstudies met als gemeenschappelijke hoofddoelstelling  wetenschappelijke- en praktijkkennis te verwerven over kansen en belemmeringen voor duurzame arbeidsparticipatie van normaal of hoog begaafde Wajongers met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Het onderzoek is in opdracht van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) uitgevoerd door het UMCG in samenwerking met het UWV.
 • “Allemaal autisme, allemaal anders”
  Onderzoeksrapport van de Vrije Universiteit Amsterdam. In dit rapport staan de resultaten van een grootschalig onderzoek onder mensen met autisme en hun naasten. Het onderzoek richtte zich op alle levensfasen en levensgebieden en behandelt onderwerpen als diagnostiek, begeleiding, wonen, onderwijs en werk in relatie tot autisme.
 • Cameratoezicht en autisme
  TNO onderzocht met SW Noorderkwartier N.V. en Alpha Security naar mogelijkheden voor mensen met autisme om te werken als cameratoezichthouder.