Colofon

Deze internetsite is ontwikkeld door Start Foundation.

Alle afbeeldingen zijn beschermd en mogen alleen worden gebruikt met toestemming van Start Foundation.

Auteursrecht
Het auteursrecht op deze website berust bij Start Foundation. Op sommige teksten en foto’s kan auteursrecht rusten. Voor gebruik, anders dan raadpleging via internet, is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over de website kunt u contact opnemen met s.mokamel@startfoundation.nl.