Fontys Hogeschool gaat jongeren met autisme intensief begeleiden vanaf hun stage, afstuderen, solliciteren tot en met de eerste periode van hun eerste baan. De verwachting is dat jongeren met autisme door deze begeleiding een kwetsbare periode beter kunnen overbruggen, minder snel uitvallen en beter hun eigen plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt. De pilot ‘Autismetalent benutten’ is een initiatief van Fontys Hogeschool ICT en Hogeschool Engineering en de gemeente Eindhoven in samenwerking met Vanuit autisme bekeken.

Het aantal studenten met autisme neemt toe. Doordat de studiedruk de afgelopen jaren groter is geworden, geven studenten met autisme ook vaker aan dat zij behoefte hebben aan extra begeleiding. De pilot ‘Autismetalent benutten’ speelt hierop in en gaat 15 studenten met autisme begeleiden vanaf het moment dat ze stage gaan lopen tot en met het vinden en behouden van werk.
“Fontys vindt het belangrijk dat bijzondere talenten een passende plek in de maatschappij krijgen,” aldus Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen.

De student heeft gedurende het gehele programma één vaste begeleider die de student ondersteunt. Allereerst op het gebied van school, stage en werk, maar er daarnaast is ook aandacht voor wat speelt op het gebied van bijvoorbeeld gezin en zorg. De noodzaak voor continuïteit en een integrale aanpak bij de begeleiding van studenten met autisme werd nog eens benadrukt tijdens de startbijeenkomst van de pilot. Marc Beek, voorzitter van de bijeenkomst en als ervaringsdeskundig adviseur betrokken bij Vanuit autisme bekeken vertelde hier zijn persoonlijk verhaal: “Begeleiding zoals in deze pilot had mij op een cruciaal moment in mijn leven veel ellende kunnen besparen. Ik had dan waarschijnlijk hoger onderwijs kunnen afronden na mijn VWO en met minder hobbels mijn weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt.”

Het streven is dat na afloop van de pilot minimaal 50% van de deelnemers aan de pilot een baan heeft op HBO-niveau. Carien van Hooff, programmanager Vanuit autisme bekeken: “Wij zijn ontzettend hoopvol over innovatieve initiatieven zoals deze pilot. Het is een belangrijke stap op weg naar een inclusieve maatschappij waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Wij kijken uit naar de eerste ervaringen van de studenten en wensen hen alle succes op hun pad.”