Autisme beïnvloed het dagelijks leven, zo ook de werksituatie van mensen met autisme. Maar hoe maak je autisme bespreekbaar op het werk? Het blijkt vaak lastig om concreet te maken wat het functioneren versterkt of belemmert. Als hulpmiddel ontwikkelde Vanuit autisme bekeken in nauwe samenwerking met mensen met autisme en hun gesprekspartners de gesprekshulp werk.

De gesprekshulp is een online vragenlijst om te komen tot concrete gesprekspunten die kunnen dienen als gespreksleidraad met leidinggevenden, bedrijfsartsen of collega’s. In de vragenlijst komen zes gespreksonderwerpen aan bod zoals manier van werken, communicatie en loopbaanontwikkeling. Bij het invullen komen mensen met autisme wellicht ook aandachtspunten tegen waaraan nog niet direct is gedacht maar die wel aan de orde zijn.

Aan de hand van de gespreksagenda met persoonlijke aandachtspunten kunnen werkgever en werknemers samen bespreken hoe de werknemer het beste kan functioneren. Het verkennen van mogelijke praktische oplossingen en verbeteringen wordt hierdoor eenvoudiger, effectiever en efficiënter voor alle gesprekspartners.

In de praktijk blijkt de vragenlijst een bruikbaar en positief gesprekshulpmiddel: “De gesprekshulp gaf mij een goed overzicht van mijn aandachtspunten, beter dan ik zelf had kunnen geven zonder deze tool. Mijn leidinggevende vond de gesprekshulp ook een handig en goed stuk. Het gaf haar een helder inzicht en ze herkende mij in vrijwel alle vragen en uitwerkingen,” aldus Brigitte van Blijswijk, werkzaam bij de ABN AMRO bank. Het is ook een nuttig middel voor bedrijfsartsen zegt bedrijfsarts Jack Gulden: “De vragenlijst is concreet en uitputtend. Ik denk dat verreweg het grootste gedeelte van de mensen met autisme hiermee een goede gespreksleidraad kunnen vormen. Ik adviseer deze gesprekshulp aan werkgevers, werknemers en al mijn collega’s.”

Vanuit autisme bekeken biedt met deze tool een hulpmiddel aan mensen met autisme om autisme bespreekbaar te maken op de werkvloer. Zo kunnen zij samen met hun werkgever het optimale halen uit hun persoonlijke ontwikkeling een prettige werkplek creëren of behouden.

Bekijk de gesprekshulp werk op www.autismewegwijzer.nl/gesprekshulp-werk (externe link).